TET

Työelämään tutustumisjaksot ohjaavat oppilasta tuntemaan työelämän perusasioita. Työpaikkojen valitseminen antaa mahdollisuuden tutustua erityisesti sellaisiin työtehtäviin, joista oppilas on kiinnostunut tulevaisuudessa. TET-jaksojen yhteydessä perehdytään myös CV:n laatimiseen, työhaastatteluihin ja työpaikan hakemiseen. Nuorten töihin liittyvään lainsäädäntöön tutustutaan TET-jaksojen yhteydessä.
TET-jaksot ovat keväällä.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7