Koulunuorisotyöntekijä

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Koulunuorisotyöntekijä on turvallinen koulun aikuinen, jolla on aikaa nuorille koulun arjessa.

Koulunuorisotyön tavoitteita ovat nuorten yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen, kiusaamisen ehkäiseminen, työrauhan tukeminen ja kouluviihtyvyyden parantaminen.

Koulunuorisotyön työmuotoja ovat muun muassa ryhmäytykset, välituntitoiminta, kerho- ja pienryhmätoiminta, erilaiset oppitunnit, toiminta yhteistyössä tukioppilaiden ja oppilasparlamentin kanssa sekä oppilashuoltotyö.

Koulunuorisotyöllä tuetaan nivelvaihetta alakoulusta yläkouluun. Koulunuorisotyöntekijä tuntee nuorten vapaa-ajan palvelut ja on tarvittaessa apuna myös niiden kanssa.

Koulunuorisotyöntekijä on tavoitettavissa Kasavuoren koululla joka päivä! Yhteyttä voi ottaa asiassa kuin asiassa - matalalla kynnyksellä!

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7