Lapsen koulunkäynnin tukeminen kotona

Huoltajana tuet parhaiten lapsesi koulunkäyntiä osoittamalla kiinnostuksesi mm. seuraavasti:

- osallistumalla vanhempainiltoihin

- lukemalla koulusta tulevat viestit

- seuraamalla päivittäin Wilmaa

- hoitamalla sairastumisilmoitukset ja poissaoloanomukset annettujen ohjeiden mukaisesti

- kannustamalla lasta koulunkäynnissä ja tukemalla häntä kotitehtävissä

- pitämällä yhteyttä kouluun säännöllisesti ja aina huolen herätessä

- tuntemalla lapsesi kaverit ja pitämällä tarvittaessa yhteyttä heidän huoltajiinsa

- tukemalla lasta muodostamaan hyviä ystäväsuhteita

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7