Samanaikaisopetus

Samanaikaisopetuksessa on kaksi opettajaa. Tyypillisesti toinen on aineenopettaja, toinen esimerkiksi erityisopettaja tai suomi toisena kielenä-opettaja.
Samanaikaisopetus tukee opetuksen eriyttämistä. Samanaikaisopetuksessa opettajat voivat esim. jakaa luokan erilaisiin ryhmiin tai toinen opettaja voi toimia avustavana opettajana tunnilla.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7