Kolmikantakeskustelut


Komikantakeskustelussa ovat läsnä oppilas, hänen huoltajansa sekä luokanohjaaja. Vuosittain järjestettävässä tapaamisessa keskustellaan oppilaan oppimiseen ja kasvuun liittyvistä asioista.
(Lapset puheeksi-menetelmä)

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7