ErityisopetusLaaja-alainen erityisopetus on osa-aikaista erityisopetusta oppilaille, joilla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia. Opetussuunnitelman mukaisesti opetus järjestetään yleisopetuksessa aina, kun se on mahdollista.
Kasavuoren koulussa erityisopetus voi olla osa- aikaista yksilö- , pienryhmä-, tai samanaikaisopetusta oppilaiden erityistarpeiden ja jakson lukujärjestyksen mukaan.

Kasavuoren koulussa on kolme erityisopettajaa, joiden vastuualueet jakautuvat kuluvana lukuvuonna seuraavasti:

Jonna Havu: erityisluokkaopetus
Anu Kyyhkynen: maahanmuuttajanuorten monimuoto-opetus, suomi toisena kielenä
Minna Stranius: matemaattisten aineiden erityisopetus

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7