Oppilashuoltoryhmät Kasavuoressa

Oppilashuoltoryhmät

Oppilashuoltoon kuuluu kolme ryhmää. Jokaisella ryhmällä on omat tehtävänsä ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Oppilashuollon ohjausryhmä on kuntatasoinen ja Kauniaisissa se on TEJO-ryhmä. Muut oppilashuoltoryhmät ovat koulukohtaisia.

Oppilashuoltoryhmiä ovat :

  • Oppilashuollon ohjausryhmä (kuntatasoinen)
  • Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä
  • Monialainen yksilökohtainen asiantuntijaryhmä

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7