Koulupsykologi

Koulupsykologina Mäntymäen koulussa toimii Hanna Malmivuo. Hänet tavoittaa parhaiten numerosta 050 5885 293, joko soittamalla tai tekstiviestillä. Oppilaiden vanhemmat voivat halutessaan olla häneen yhteydessä myös wilman tai sähköpostin kautta.

Koulupsykologi auttaa oppilaita oppimisvaikeuksissa, tarkkaavuuden ja työskentelyn haasteissa sekä tunne-elämän pulmissa yhteistyössä opettajien ja vanhempien kanssa. Tavoitteena on lisätä vanhempien, lapsen ja opettajien ymmärrystä, tietoa ja kokonaiskäsitystä tilanteesta ja auttaa tukitoimien suunnittelussa. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä, jos oppilaan oppiminen tai käyttäytyminen huolestuttaa, oppilaan tai perheen kriisitilanteissa tai jos oppilas tai vanhemmat kaipaavat tukea antavaa keskustelua ja tilanteensa yhdessä miettimistä.

Koulupsykologi on tarvittaessa mukana selvittelemässä psykologisten tutkimusten avulla mahdollisten oppimisvaikeuksien taustaa. Tutkimuksista sovitaan aina huoltajan kanssa. Tutkimusten ja selvitysten pohjalta suunnitellaan tukitoimia ja tarvittaessa ohjataan oppilas jatkotutkimuksiin tai -hoitoon.

Koulupsykologi on koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäsen ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Hän tekee tiivistä yhteistyötä koulukuraattorin ja terveydenhoitajan kanssa. Koulupsykologi konsultoi opettajia ja koulun muuta henkilökuntaa tarvittaessa ja osallistuu kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen.


Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja