Luokanopettaja

 • Luokanopettaja on lapsen lähiaikuinen koulussa ja ensisijaisesti luokkansa oppilaiden asioiden hoitaja ja ensimmäinen yhdysside kodin ja koulun välillä.


  Luokanopettaja:


  -tiedottaa koteja mm. wilmajärjestelmän kautta ja pitää vuosittain kolmikantakeskustelun huoltajan ja oppilaan kanssa


  -edistää luokan yhteishengen ja työskentelyilmapiirin kehittymistä


  -huolehtii osaltaan koulun yhteisestä kasvatustehtävästä sekä koulun järjestyksestä ja turvallisuudesta


  -vastaa poissaolojen seurannasta ja on mahdollisimman pian yhteydessä kotiin, jos oppilas ei saavu kouluun eikä poissaoloilmoitusta ole tullut huoltajalta. Kun poissaolomäärät ylittävät huolirajat, ottaa opettaja yhteyttä kotiin ja sovitaan tarvittavista toimenpiteistä


  -ottaa puheeksi huolensa oppilaan ( tuki-ja kasvatuskeskustelut ) ja huoltajan kanssa mahdollisimman varhain ja kirjaa sovitut asiat sekä huolehtii seurannasta


  -kokoaa monialaisen asiantuntijaryhmän oppilaan tueksi tarvittaessa


  -konsultoi tarvittaessa koulun oppilashuoltohenkilöstöä


  -ohjaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa


  -laatii tarvittaessa pedagogisen arvion tai selvityksen moniammatillisessa yhteistyössä


  -huolehtii kolmiportaisen tuen toteutumisesta

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja