Kolmikantakeskustelut

Oppilaan oppimista ja kehitystä tarkastelevia yhteiskeskusteluja pidetään kaikilla luokkatasoilla. Keskusteluun osallistuvat oppilas, huoltajat sekä luokanopettaja mahdollisesti yhdessä laaja-alaisen erityisopettajan ja/tai oppilashuollon toimijan kanssa. Keskustelun tavoitteena on arvioida oppilaan oppimisen ja kasvun edistymistä sekä sopia yhdessä tavoitteista seuraavalle kaudelle.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja