Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi vuonna 2015 ja on tärkeä ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetuksen tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen yhdessä huoltajien kanssa. Tavoitteena on, että lapset innostuvat, kokeilevat ja oppivat uutta. Leikin ja toiminnan merkitystä korostetaan lapsen oppimisen menetelmänä. Lapset harjoittelevat myös tärkeitä sosiaalisia taitoja esiopetusryhmissään. Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti, jotta se vahvistaa lapsen minäkuvaa itsestään oppijana. Esiopetuksella on tärkeä tehtävä havaita varhaisessa vaiheessa lapsen kasvun ja oppimisen tuen tarpeet ja näin helpottaa koulupolun aloittamista.

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja