Päivi Turgeman

Erityisopettaja

Matemaattisten aineiden erityisopettaja.