Minna Stranius

Erityisopettaja

Matemaattisten aineiden erityisopettaja.